?

Log in

No account? Create an account

Didžiai lankytinos ir įžymios vietos

« previous entry | next entry »
Nov. 20th, 2008 | 04:46 pm

kadaise rašiau apie apie lankytiną ir degintiną "Kaledų ožį". Šįkart trumpai apie kitą kulto vietą - kapą. Taip, taip - kapą mažytėse kapinaitėse, kuriame palaidotas Leonardo DiCaprio. Ir paauglės mergaitės, ir pagyvenusios kruizinių laivų damos nubraukia ašarą lankydamos ši vargšą "Titaniko" jūrininką J.Dawson.

Viena iš Kanados Halifakso miesto/uosto turistinių istorijų yra apie "Titaniką". Kaip žinia, išgyvenusieji katastrofą buvo nugabenti į New Yorką. Tuo tarpu iš arčiausiai nelaimės vietos esančio Halifaxo uosto išplaukė keletas laivų su tvirtais jūrininkais, tiesusiais telegrafo kabelį per Atlantą. Laivai audringame vandenyne ieškojo žuvusių. Po šio liūdno reiso senosiose Halifaxo kapinaitėse "Fairview Lawn Cemetery" atsirado 121 "Titaniko" kapas. O vietos Jūreivystės muziejuje - įvairių "Titaniko" duženų.

Taip jau sutapo, kad žymiajame filme DiCaprio vardas - Dawson. Man šią istoriją papasakojo ir vietą parodė atsistatydinęs Kanados Karo laivyno karininkas Steve. Pasak jo, J.Dawson - buvo mašinų skyriaus kūrikas. Jo kapas skendi gėlėse, sulankstyti rašteliai, meškiukas.. Nuotraukoje to nesimato, nors kapas lankomas visus metus, net tik turistinio sezono metu.

foto vogta. Fotoaparatas buvo paliktas džiūti hotelyje.

papasakojau šiandien šią istoriją bičiuliui prie pietų stalo. Ir garsi reakcija "Kaip tam Dawsonui pasisekė!" nuskambėjo labai dviprasmiškai..

Link | Leave a comment |

Comments {4}

(no subject)

from: palivalka
date: Nov. 20th, 2008 04:07 pm (UTC)
Link

po tavo skambučio googlinau, tai Leonardo vaidinamo bičo ir šito vardai skirtingi. :)

Reply | Thread

kipras

(no subject)

from: kipras
date: Nov. 20th, 2008 04:12 pm (UTC)
Link

matei foto? ant kapo parašyta J.Dawson. Ir tai - sutampa:). Vardai išties skirtingi, palaidoto vardas Joseph.

Reply | Parent | Thread

(no subject)

from: palivalka
date: Nov. 20th, 2008 04:21 pm (UTC)
Link

Mačiau. Tikiuos, savo fotoaparatą irgi panaudojai ir nuotraukas (kartu su tom iš Islandijos) kada nors galėsim pažiūrėt? :)

Reply | Parent | Thread

(no subject)

from: troyyestroy.blogspot.com
date: Nov. 20th, 2008 05:29 pm (UTC)
Link

susigraudinau

Reply | Thread